Przydatne dokumenty

Umowa kupna – sprzedaży pojazdu samochodowego

dot   odt   adobe


Umowa darowizny – korzystna przy dopisywaniu kogoś z rodziny do pojazdu. (brak podatku)

dot   odt   adobe


Wypowiedzenie z art 28 ust 1 z końcem ochrony ubezpieczeniowej

dot   odt   adobe


Wypowiedzenie z art 28 a ust 1 podwójne OC / wypowiedzenie po terminie polisy

dot   odt   adobe


Wypowiedzenie ar 31 ust 1 ,nowonabywcy – nowonabywca ma prawo wypowiedzieć starą polisę w dowolnym momencie

dot   odt   adobe


Wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego na koniec roku

dot   odt   adobe