Ubezpieczenia obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenia OC wszystkich zawodów ,które muszą takową ochronę posiadać zgodnie z rozporządzeniem ustawy obowiązek ten nakładającej.