Ubezpieczenia na wakacje i podróże

Zapewniają ochronę podczas wyjazdów turystycznych i służbowych. Zapewniają opiekę zdrowotną za granicą w przypadku , zdarzenia losowego, utraty zdrowia , lub nagłego zachorowania. Obejmują transport do kraju w czasie rekonwalescencji , lub po zabiegu medycznym poza granicami kraju. Zapewniają darmowy  transport do zagranicznej placówki medycznej , nawet z terenów trudno dostępnych. Można wykupić dodatkowe klauzule takie jak:

  • leczenie powikłań chorób tropikalnych
  • rozszerzenia o sporty ekstremalne i wysokiego ryzyka.
  • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
  • zwrot kosztów odwołanej imprezy zorganizowanej.
  • ubezpieczenie bagażu.