Ubezpieczenia domu i mieszkania

UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA – zapewnia ochronę naszego domu i znajdującego się w nim mienia,od wszystkich ryzyk, Jest to tak zwany ,,All risk”.
Obejmuje wszystkie zdarzenia losowe takie jak :pożar, powódź ,deszcz, nawalny, wichura, gradobicie , uderzenie pioruna ,przepięcia , akcje ratowniczą , upadek drzew i masztów , upadek pojazdów powietrznych. Oraz wszelkie zdarzenia nawet najdziwniejsze. Kradzież z włamaniem i dewastację mienia.

  • Ubezpieczenie domku letniskowego – ubezpieczamy domek letniskowy na podobnych zasadach jak dom.
  • Ubezpieczenie domu można rozszerzyć ubezpieczenia dodatkowe.
  • Assistance- zapewnia pomoc fachowców w przypadku awarii mediów w domu lub mieszkaniu , zakwaterowanie i pojazd zastępczy na czas naprawy szkody w mieniu, pomoc i poradę medyczną.
  • NNW domowe – działa na zasadzie komunikacyjnego tyle że na terenie posesji , szkoły , miejsca pracy w zależności jaki wariant wykupimy.
  • Ubezpieczenie ogrodzenia i elementów małej architektury – ubezpieczenie chroni nasze ogrodzenie lub wartościowe elementy ogrodu takie jak np altany ,aranżacje ogrodowe.
  • Ubezpieczenie nagrobków – ubezpieczamy nagrobki naszych zmarłych bliskich.