Ubezpieczenia dla firm

Zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk ,,all risk”,mienia firmowego, zarówno w lokalu w którym prowadzona jest działalność ,jak i poza nim. Wlicza się w to wszelkie narzędzia specjalistyczne ,niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.Zapewnia ochronę OC deliktową przed błędami ,lub niezamierzonymi zniszczeniami jakie wynikną z nienależytego wykonania usługi, lub zniszczenia mienia powierzonego nam w celu wykonania usługi.
Dodatkowo w ramach ubezpieczenia firm oferujemy :
  • OCP – w ruchu międzynarodowym
  • OCP -w ruchu krajowym
  • Ubezpieczenia Cargo