Nasza oferta

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

OC – ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów mechanicznych. Warto sugerować się tylko ceną gdyż „klient” jako kupujący nie odnosi z niego korzyści. Korzyść odnosi tylko wyłącznie osoba której wyrządzi szkodę materialną lub fizyczną. CZYTAJ WIĘCEJ


UBEZPIECZENIA DOMU I MIESZKANIA

Zapewnia ochronę naszego domu i znajdującego się w nim mienia,od wszystkich ryzyk, Jest to tak zwany ,,All risk”.
Obejmuje wszystkie zdarzenia losowe takie jak :pożar, powódź ,deszcz. CZYTAJ WIĘCEJ

UBEZPIECZENIA NA WAKACJE I PODRÓŻE

Zapewniają ochronę podczas wyjazdów turystycznych i służbowych. Zapewniają opiekę zdrowotną za granicą w przypadku , zdarzenia losowego, utraty zdrowia , lub nagłego zachorowania. CZYTAJ WIĘCEJ


UBEZPIECZENIA DLA FIRM

Zapewnia ochronę od wszystkich ryzyk ,,all risk”,mienia firmowego, zarówno w lokalu w którym prowadzona jest działalność ,jak i poza nim. Wlicza się w to wszelkie narzędzia specjalistyczne ,niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. CZYTAJ WIĘCEJ


UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE

Obowiązkowe ubezpieczenia OC wszystkich zawodów ,które muszą takową ochronę posiadać zgodnie z rozporządzeniem ustawy obowiązek ten nakładającej. CZYTAJ WIĘCEJ


UBEZPIECZENIA INNE