Przykładowe ceny OC zależne od pojemności

Cm3

700- 900 190-250
900-1100 250-280
1100-1300 280-300
1300-1600 300-320
1600-1800 320-340
1800-2000 340-370
2000-2400 370-420

Ceny podane w przybliżeniu. Składka może ulec obniżeniu przy spełnieniu dodatkowych warunków np.

  • rolnik
  • służby mundurowe
  • dziecko do 13 roku życia